F Y S I O T H E R A P I E  S T E E N W I J K

LITTEKEN THERAPIE

Litteken therapie

Littekens kunnen allerlei klachten veroorzaken. Het is daarom verstandig littekens te behandelen, zodat ze
niet kunnen verharden tot een dikke ribbel.
Ze verstoren dan de normale werking van de huid en daarmee hebben ze een negatieve invloed op bewegingen
en kunnen zelfs pijn veroorzaken.
Zowel verse als oude littekens kunnen behandeld worden. De behandeling bestaat uit massage van het
littekenweefsel, ultrageluidgolven en littekentape.
De behandeling wordt vergoed door de verzekeraar mits u aanvullend verzekerd bent.
Hieronder treft u een voorbeeld aan.

                                               

Een voorbeeld van de resultaten na behandeling.