F Y S I O T H E R A P I E  S T E R H E I M

NIEUWS VOOR 2017

Voor 2017 heeft de praktijk geen contract afgesloten met Menzis.
De reden is: Menzis betaalt te weinig voor een behandeling van 30 minuten, nl. 25,00.
Dit kan niet uit.
 
Dit betekent voor u als mijn klant, dat u 3 opties hebt:
- u blijft bij Menzis en krijgt van mij een particuliere factuur, die u vervolgens bij uw verzekering indient.
  U moet dan afwachten wat u vergoed krijgt.
- u blijft bij uw verzekering en zoekt een andere therapeut.
- u zoekt een andere verzekering.
 
In het laatste geval kan ik u aanraden te kiezen voor De Friesland, Unive, FBTO.
Met deze verzekeraars heb ik wel een contract en nooit moeilijkheden.
 
Ik hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben. Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen op het algemene
telefoonnummer in de vestiging Ruinen, tel.: 0522-472799.

Rosalind Sternheim